Šest seminářů k výzvě č. 047 OPZ pro MAS (Praha)

MPSV pořádá v lednu až červnu 2019 šest seminářů pro příjemce k výzvě č. 047 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 23. 1., 21. 2., 19. 3., 25. 4., 22. 5. a 19. 6. 2019 v Praze šest seminářů pro příjemce výzvy č. 047 (Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje) Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace o semináři konaném dne 23. 1. 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 21. 2. 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 19. 3. 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 25. 4. 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 22. 5. 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 19. 6. 2019 naleznete na stránkách ministerstva zde.