Šest nových výzev OPPIK

MPO vyhlásilo tento týden šest nových výzev OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu těchto šest nových výzev:

  • výzvu X. programu podpory Technologie;
  • výzvu II. programu podpory Technologie pro ITI Olomouc;
  • výzvu II. programu podpory Technologie pro ITI Ostrava;
  • výzvu I. programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP;
  • výzvu I. programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP pro ITI Ostrava;
  • výzvu I. programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP pro ITI Plzeň.

Příjem žádostí o podporu pro první uvedenou výzvu bude zahájen 23. září 2019, pro druhou a třetí uvedenou výzvu 22. října 2019 a pro čtvrtou až šestou uvedenou výzvu 5. srpna 2019.

Bližší informace o výzvě X. programu podpory Technologie naleznete zde.

Bližší informace o výzvě II. programu podpory Technologie pro ITI Olomouc naleznete zde.

Bližší informace o výzvě II. programu podpory Technologie pro ITI Ostrava naleznete zde.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP naleznete zde.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP pro ITI Ostrava naleznete zde.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Poradenství – Poradenské služby pro MSP pro ITI Plzeň naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.