Šest nových výzev OP TAK

MPO vyhlásilo šest nových výzvy OP TAK.

V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu těchto šest nových výzev:

  • výzvu I. programu podpory Proof of Concept;
  • výzvu I. programu podpory Inovace;
  • výzvu I. programu podpory Úspory energie;
  • výzvu I. programu podpory Aplikace;
  • výzvu I. programu podpory Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví;
  • výzvu I. programu podpory Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny.

Příjem žádostí o podporu pro prvních pět uvedených výzev bude zahájen 1. září 2022 a pro šestou výzvu bude zahájen 8. září 2022.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Proof of Concept naleznete zde.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Inovace naleznete zde.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Úspory energie naleznete zde.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Aplikace naleznete zde.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví naleznete zde.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OP TAK pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.