Šest nových výzev (č. 122, 138, 140, 142, 146 a 150) OPŽP

MŽP vyhlásilo nové výzvy č. 122, 138, 140, 142, 146 a 150 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí šest nových výzev:

  • č. 122 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů);
  • č. 138 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území);
  • č. 140 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny);
  • č. 142 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území);
  • č. 146 (Prioritní osa 5: Energetické úspory; Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie);
  • č. 150 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 122 bude zahájen 1. dubna 2020.

Příjem žádostí o podporu pro výzvy č. 138, 140, 142, 146 a 150 byl zahájen 2. března 2020.

Bližší informace o výzvě č. 122 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 138 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 140 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 142 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 146 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 150 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.