Série webinářů k dotačním programům OPŽP

SFŽP pořádá v lednu 2023 sérii webinářů k dotačním programům OPŽP.

Státní fond životního prostředí ČR pořádá ve dnech 9.-12. ledna 2023 sérii webinářů o dotacích napříč všemi dotačními programy OPŽP.

Na webinářích budou představeny nejdůležitější informace o dotacích týkajících se vodohospodářské infrastruktury, energetických úspor a obnovitelných zdrojů, ochrany ovzduší a klimatu, odpadů, přírody a krajiny.

Účast na webinářích je zdarma a není třeba se předem registrovat.

Bližší informace o webinářích jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.