Workshop „Jak pomoci upadajícímu venkovu uprostřed státu?“

Workshop na téma „Jak pomoci upadajícímu venkovu uprostřed státu?“ se konal dne 26. února 2019 v Kopidlně pod záštitou Regionální stálé konference Středočeského a Královehradeckého kraje.

Zástupci Královéhradeckého kraje v čele s Pavlem Hečkem, radním pro regionální rozvoj, evropské granty, dotace a cestovní ruch a Martinou Berdychovou, náměstkyní hejtmana a zástupci Středočeského kraje, v čele s paní PhDr. Marií Kaufmann, předsedkyní Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum a panem Ing. Romanem Šubertem, zástupcem ředitele krajského úřadu pro sekci finanční a územní správy se setkali na jednání se zástupci obcí, podnikatelské sféry, vzdělávacích institucí, Místních akčních skupin a dalších institucí z oblasti na hranici obou krajů mezi městy Městec králové, Nový Bydžov, Kopidlno a Rožďalovice. Tato oblast ležící na periferii obou krajů se vyznačuje vyšší nezaměstnaností, zhoršenou dopravní dostupností, vyšším podílem primárního sektoru a vykazuje co do průměru kraje zhoršené parametry v oblast demografických a sociálně-ekonomických ukazatelů.

Předmětem tohoto unikátního setkání byla otevřená diskuze především o konkrétních místních problémech v dopravní dostupnosti a obslužnosti, zejména stav silnic II. a III. třídy a dopravní obslužnost přes hranice obou krajů, sociální integraci, občanské vybavenosti a další a jejich možné financování z krajských dotačních titulů a fondů EU. Zazněly inspirativní příklady dobré praxe, pohled akademické sféry zastoupené Radimem Perlínem z Přírodovědecké fakulty UK a možnosti využít k řešení problémů i dnes často skloňované „smart“ řešení zvyšující komfort místních obyvatel..

Mnohé náměty, které zde zazněly, budou řešeny na úrovni krajských samospráv. Tato forma setkání je jednou z cest, jak posilovat spolupráci v území, vytvořit podmínky pro kooperaci, jak probudit území a být nápomocni tam, kde je ohrožen vyvážený a udržitelný rozvoj území.

PREZENTACE Z WORKSHOPU
Úvod
Aktuální stav v území Středočeského kraje
Aktuální stav socioekonomických ukazatelů Středočeského kraje
Chytrý region a Venkov pro život 4.0 – nový přístup Středočeského kraje kregionálnímu rozvoji
Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova
Kotlíková dotace
Rozvoj venkova
Mapování inovačního potenciálu firem ve Středočeském kraji
Projekt ESO Kněžice