Webináře k projektovým záměrům škol do IROP2 (3. června 2021)

Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci se Sekretariátem RSK Středočeského kraje uspořádal dne 3. června 2021 od 10 hodin a následně od 13 hodin webináře pro budoucí žadatele v rámci IROP 2021-2027, Specifického cíle 4.1 Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury (Střední školy).

Vedoucí projektu Krajského akčního plánu na webinářích prezentovala informace k postupu tvorby projektových záměrů škol, jejich zařazení do zásobníku projektů a prioritizaci v rámci Středočeského kraje.

Videozáznam z webináře konaného od 10 h naleznete na YouTube kanále Středočeského kraje zde.

Videozáznam z webináře konaného od 13 h naleznete na YouTube kanále Středočeského kraje zde.