Webinář na téma Výzvy programů a fondů Středočeského kraje pro rok 2022, stručně o novém IROP II.

Středočeský kraj ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Středočeského kraje uspořádal dne 3. 3. 2022 webinář na téma Výzvy programů a fondů Středočeského kraje pro rok 2022, stručně o novém IROP II.

Webinář vysílaný online proběhl za účasti pana Ing. Bc. Jiřího Snížka, náměstka hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, a garantů jednotlivých dotačních titulů. Moderátorem byl pan Petr Halada, předseda Komise pro spolupráci s městy a obcemi.


Videozáznam z webináře je dostupný na tomto odkazu.

Prezentace z webináře jsou k dispozici ke stažení zde.