Webinář ke krajským dotačním titulům pro města a obce v roce 2021

Středočeský kraj a Regionální stálá konference Středočeského kraje uspořádaly dne 22. dubna 2021 webinář k vybraným aktuálně vyhlášeným krajským dotacím v roce 2021 pro města a obce ve Středočeském kraji.

Webinář vysílaný online proběhl za účasti paní hejtmanky Petry Peckové, jejího náměstka Jiřího Snížka a garantů jednotlivých dotačních titulů.

Záznam z webináře je k dispozici zde.