Vzdělávací online seminář Chytrý venkov

Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Středočeského kraje uspořádal dne 19. listopadu 2020 vzdělávací online seminář Chytrý venkov.

Seminář byl realizován v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010102: Optimalizace procesů a postupů Krajského úřadu Středočeského kraje a ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Středočeského kraje.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici ke stažení zde.