Semináře ITI PMO (13.6.2016)

Dne 13. června 2016 uspořádal Sekretariát RSK Středočeského kraje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy dva semináře k plánovaným výzvám IROP v rámci specifického cíle 2.4 pro zájemce spadající do území ITI PMO (Integrovaná územní investice Pražské metropolitní oblasti).

První seminář byl určen pro mateřské a základní školy.
Druhý seminář byl určen pro střední školy.

Materiály ze seminářů:

 

 

 

 

 

 

PREZENTACE ZE SEMINÁŘŮ
Prezentace pro mateřské a základní školy
Popis: prezentace pro zájemce o projekt v ITI PMO z řad mateřských a základních škol spadajících do území ITI PMO.
Prezentace pro střední školy
Popis: prezentace pro zájemce o projekt v ITI PMO z řad středních škol spadajících do území ITI PMO.

 

 

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Poznámka: Hodnotící kritéria mohou být považována za finální až po schválení zápisu z jednání monitorovacího výboru IROP, tj. nejpozději 4.července 2016.
Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů ITI PMO
Popis: část kritérií, která bude hodnotit zprostředkující subjekt ITI (ZS ITI).
Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI
Popis: kritéria řídicího orgánu pro závěrečné ověření způsobilosti.

 

 

 

FORMULÁŘ PRO ZÁMĚR
Formulář pro projektový záměr ITI PMO
Popis: návrh formuláře pro projektový záměr v ITI PMO.

 

 

 

ODPOVĚDI NA DOTAZY
Odpovědi na dotazy MŠ, ZŠ a SŠ ze seminářů ITI PMO 13.6.2016
Poznámka: Tento dokument bude aktualizován. Všechny dotazy zatím nejsou zodpovězeny, čekáme na reakci Centra pro regionální rozvoj ČR.