Seminář Šablony pro SŠ a VOŠ I. (1.2.2017)

Sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje a realizační tým projektu KAP Středočeského kraje ve spolupráci s MŠMT uspořádaly dne 1. února 2017 v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje seminář pro žadatele výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 (Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.) OPVVV.


PREZENTACE ZE SEMINÁŘE:

Šablony pro SŠ a VOŠ I.
Informační systém P-KAP
Aktuality KAP