Seminář programů mezinárodní spolupráce Interreg (19.7.2017)

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE:

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, INTERREG CENTRAL EUROPE a INTERREG DANUBE
Příklady mezinárodních projektů pro kraj, města a obce
Programy Interreg pro kraj a obce: investice a výměna zkušeností

INFORMACE O SEMINÁŘI:

Seminář programů mezinárodní spolupráce Interreg se konal pod záštitou předsedkyně Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum Zastupitelstva Středočeského kraje PhDr. Marie Kaufmann dne 19. července 2017 na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Seminář zorganizoval Sekretariát RSK Středočeského kraje spolu s Evropskou rozvojovou agenturou.

Prezentace pro Vás připravili za Evropskou rozvojovou agenturu Mgr. Martin Synkule, MA a Dr. Jan Hauser, za MMR Mgr. Pavel Lukeš z Oddělení mezinárodních územních vazeb a v neposlední řadě Ing. Eva Slováková, projektová manažerka RI2integrate ze Středočeského inovačního centra, kterým tímto děkujeme za spolupráci a poskytnutí prezentací.