Seminář pro MAS (30.6.2016)

Sekretariát RSK Středočeského kraje ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Středočeského kraje uspořádal dne 30. června 2016 seminář pro Místní akční skupiny (MAS) k problematice výzvy č. 047 OPZ.

Výzva č. 047 Operačního programu Zaměstnanost (Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje) je určena na podporu sociálních služeb.

Seminář se uskutečnil na Krajském úřadě Středočeského kraje a zúčastnili se jej zástupci Místních akčních skupin Středočeského kraje, které mají zájem předkládat projekty v rámci této výzvy.

Materiály ze seminářů:

 

 

 

 

 

 

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE
Problematika sociálních služeb v rámci podpory SCLLD OPZ pro MAS
Popis: Prezentace pro Místní akční skupiny

 

 

 

PŘÍLOHY K VÝZVĚ Č. 047 OPZ
Příloha č. 10
Popis: Formulář „Vyjádření kraje/obce (objednatele sociální služby) k podpoře sociální služby/služeb“