Seminář k programům pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2019

Dne 14. ledna 2019 se na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze uskutečnil seminář o programech pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2019.

Prezentace ze semináře
Úvod
Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tématického zadání „Sociální oblast“
Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu, volného času a primární prevence
Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Zdravotnictví a Zdraví 2020“
Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
Program II 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu
Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova
Aktuální výzvy MMR k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019