Konference Spojujeme středočeský venkov (9.1.2018)

RSK Středočeského kraje ve spolupráci se SMS ČR uspořádala dne 9. ledna 2018 konferenci Spojujeme středočeský venkov. Konference se zúčastnila stovka představitelů svazků obcí, místních akčních skupin a samospráv.

 

 

 

PREZENTACE Z KONFERENCE
Přednášející Prezentace
David Koppitz (MMR) Podpora rozvoje venkova na národní úrovni
Gabriel Kovács (Středočeský kraj) Krajské dotační tituly
Tomáš Chmela (SMS ČR) Regionální politika EU
Jan Sedláček (obec Křižánky) Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu
Vladimír Kabát (Region Dolní Berounka) Fungující svazek obcí
Martin Bunček (TAČR) Technologická agentura ČR, programové portfolio
Radim Sršeň (Evropský výbor regionů, ELARD) Současnost a perspektivy spolupráce obcí na platformě MAS v ČR a EU
Věslav Michalik (obec Dolní Břežany) Různé tváře venkova
Rut Bízková (SIC) Region budoucnosti

 

 

 

FOTOGRAFIE Z KONFERENCE