Semináře k aktuálním výzvám OPZ

Eurocentrum a MPSV pořádají semináře se zaměřením na aktuální výzvy OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Eurocentrem v Jihlavě a Eurocentrem v Českých Budějovicích pořádá následující semináře se zaměřením na aktuální výzvy OP Zaměstnanost (vstup na všechny semináře je zdarma).

Dne 28. 11. 2016 se konají dva semináře v Českých Budějovicích, první určený pro veřejnou správu (obce a příspěvkové organizace) a druhý pro podnikatele a neziskové organizace.
Programem seminářů budou možnosti čerpání finančních prostředků, aktuální výzvy, kritéria a hodnocení projektů, nejčastější chyby v projektech aj.
Bližší informace o těchto seminářích naleznete na webových stránkách ministerstva zde.

Dne 9. 12. 2016 se konají dva semináře v Jihlavě, první určený pro obce, druhý pro neziskové organizace.
Programem seminářů budou aktuální dotační příležitosti, plánované výzvy na rok 2017 a nejčastější pochybení v žádostech.
Bližší informace o těchto seminářích naleznete na webových stránkách ministerstva zde.