Seminář Sucho a krátký oběh vody v kontextu OPŽP

AOPK ČR pořádá v září 2019 seminář Sucho a krátký oběh vody v kontextu OPŽP.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 17. září 2019 v Olomouci seminář Sucho a krátký oběh vody v kontextu OPŽP.

Odborný seminář bude věnován problematice řešení sucha navracením přírodních prvků do krajiny

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.