Seminář RSK k výzvám Šablony pro SŠ a VOŠ I. (OPVVV)

Sekretariát RSK Středočeského kraje pořádá dne 1. 2. 2017 seminář pro žadatele výzev Šablony pro SŠ a VOŠ I. OPVVV.

Sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje a Realizační tým projektu KAP Středočeského kraje ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádají dne 1. února 2017 seminář pro žadatele výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 (Podpora škol formou zjednodušeného finančního vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.)  OPVVV.

Seminář se bude konat na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.

Bližší informace naleznete v naší pozvánce na seminář.