Seminář Revitalizační opatření na řece Moravě v Olomouci

AOPK ČR pořádá v říjnu 2018 seminář Revitalizační opatření na řece Moravě v Olomouci.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 4. října 2018 v Olomouci seminář Revitalizační opatření na řece Moravě v Olomouci s exkurzí.

Účastníci se seznámí s připravovanou revitalizací řeky Moravy v rámci protipovodňové ochrany města Olomouce a souvisejícími dotačními možnostmi v Operačním programu Životní prostředí 2014 – prioritní osa 4.

Seminář je vhodný pro odbornou veřejnost, tj. zejména správce toků, projektanty a projektové manažery.

Vstup na seminář zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.