Seminář Realizace zeleně v intravilánu i extravilánu OPŽP

AOPK ČR pořádá v prosinci 2021 seminář Realizace zeleně v intravilánu i extravilánu OPŽP.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy a pracoviště Havlíčkův Brod pořádají dne 8. prosince 2021 v Zasedací místnosti pracoviště AOPK ČR v Havlíčkově Brodě seminář Realizace zeleně v intravilánu i extravilánu OPŽP.

Na semináři budou prezentovány informace k novému programovému období OPŽP 2021–2027 a dále bude představena problematika s realizací zeleně, především výsadby ve volné krajině a ve městech.

Vstup na seminář je pro předem registrované zdarma.

Bližší informace o semináři naleznte na stránkách OPŽP zde.