Seminář OPŽP Krajina a sídla

AOPK ČR pořádá v dubnu 2019 seminář Krajina a sídla.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 10. dubna 2019 v Brně odborný seminář Krajina a sídla.

Seminář je vhodný především pro projektanty, administrátory žádostí či žadatele, kteří připravují projekty z prioritní osy 4 programu OPŽP 2014 – 2020.

Vstup na semináře je zdarma.

Bližší informace o seminářích jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.