Seminář Opatření zaměřená na přírodu a krajinu OPŽP

AOPK ČR pořádá v listopadu 2021 seminář Opatření zaměřená na přírodu a krajinu OPŽP.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a regionální pracoviště Východní Čechy pořádají dne 23. listopadu 2021 na Krajském úřadu Pardubického kraje seminář Opatření zaměřená na přírodu a krajinu OPŽP.

Na semináři budou prezentovány obecné informace k 3. programovému období OPŽP 2021–2027 a dále budou podrobně představena vybraná opatření a aktivity.

Vstup na seminář je pro předem registrované zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.