Seminář o programech pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2019

Dne 14. ledna 2019 od 9:30 do 13:00 na Krajském úřadu Středočeského kraje v zasedací místnosti 1096 se uskuteční seminář o programech pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2019.

Seminář bude zaměřen zejména na Programy 2019:

  • pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek;
  • pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Zdravotnictví a Zdraví 2020“;
  • pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství;
  • pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

Tyto programy byly vyhlášeny 7. 12. 2018 s příjmem žádostí o dotaci od 14. 1. 2019.

Dále budou poskytnuty základní informace o přípravě Programu ze Středočeského infrastrukturního fondu pro rok 2019 a probíhajícím Středočeském fondu obnovy venkova.

Na semináři budou přítomni zástupci jednotlivých programů, kteří budou připraveni zodpovědět Vaše případné dotazy.

Podrobnosti k vyhlášeným programům naleznete na stránkách Středočeského kraje.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se registrovat zde.

Seminář je vhodný zejména pro potenciální žadatele z řad měst a obcí ve Středočeském kraji.

Případné organizační dotazy zodpoví pan Roman Holota, tel.: 257 280 639, z Odboru regionálního rozvoje.