Seminář k vyhlášeným dotačním programům Středočeského kraje

Registrace na první seminář (21. 8. 2019 od 13:00) je vzhledem k naplnění kapacity již uzavřena.

Registrace je možná na druhý seminář s totožným obsahem.

Tento druhý seminář k vyhlášeným dotačním programům Středočeského kraje se bude konat dne 27. srpna 2019 od 13:00, rovněž v zasedací místnosti Zastupitelstva kraje č. 1096 (1. patro) na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Na semináři poskytnou zástupci Odboru řízení dotačních projektů krajského úřadu základní informace a konzultace k těmto dotačním programům:

  • Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP (oblast životního prostředí a dopravy);
  • Poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů;
  • Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova.

Seminář je určen pro potenciální žadatele z výše uvedených programů, tedy obce a jejich příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí.

Podrobné informace o jednotlivých vyhlášených Programech naleznete na webových stránkách Středočeského kraje pod položkou „Granty a dotace“.

Registrovat se na seminář