Seminář k výzvě Seed Money Facility – Interreg DANUBE

Jednotný sekretariát programu Interreg DANUBE otevřel registraci na seminář věnovaný výzvě Nástroje Finanční podpory Počátečního kapitálu tzv. Seed Money Facility na projekty v souladu s 12 prioritními oblastmi strategie pro Podunají EUSDR.

Seznam vypsaných témat naleznete ve zveřejněném dokumentu.

Výzva bude otevřena v září 2017.

Maximální rozpočet projektu: 50 000 EUR

Partnerství: minimálně dva a maximálně 5 partnerů nejméně ze dvou zemí DTP

Maximální doba trvání projektu: 12 měsíců

Registrace na seminář je dostupná zde.