Seminář k výzvě č. 11 OPZ+

MPSV pořádá v září 2023 seminář pro příjemce k výzvě č. 11 OPZ+.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá dne 19. září 2023 v Praze seminář pro příjemce k výzvě č. 11 (Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů) Operačního programu Zaměstnanost plus.

Bližší informace o semináři naleznete na stránkách ministerstva zde.