Seminář k výzvě č. 071 OPVVV

MŠMT pořádá v říjnu 2019 seminář pro příjemce k výzvě č. 02_18_071 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 3. října 2019 v Praze seminář pro příjemce výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) OPVVV.

Bližší informace o semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.