Seminář k výzvě č. 054 OPVVV

MŠMT pořádá v prosinci 2019 seminář pro příjemce k výzvě č. 02_18_054 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 17. prosince 2019 v Praze seminář pro příjemce výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II.) OPVVV.

Bližší informace o semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.