Seminář k výzvě č. 047 OPVVV

MŠMT pořádá v listopadu 2018 seminář k výzvě č. 02_17_047 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 27. listopadu 2018 v Praze seminář pro příjemce výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.).

Bližší informace včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.