Seminář k výzvě č. 02_16_023 OPVVV

MŠMT pořádá 4.10.2016 seminář pro žadatele výzvy č. 02_16_023 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 4. října 2016 v Praze seminář pro žadatele výzvy 02_16_023 (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.).

Cílem semináře je vysvětlit princip šablon a zjednodušeného vykazování v uvedené výzvě, představit jednotlivé šablony a seznámit účastníky s informačním systémem, prostřednictvím kterého budou podávány žádosti o podporu.

Bližší informace včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.