Seminář k výzvám č. 26 a 49 OPVVV

MŠMT pořádá v listopadu 2018 seminář k výzvám č. 02_16_026 a 02_17_049 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 22. listopadu 2018 v Praze seminář pro příjemce výzev č. 02_16_026 (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce) a č. 02_17_049 (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI).

Bližší informace o semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.