Seminář k výzvám č. 075, 068 a 024 OPVVV

MŠMT pořádá v červenci 2020 seminář pro příjemce k výzvám č. 02_19_075, 02_19_068 a 02_16_024 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 15. července 2020 v Praze seminář pro příjemce výzev č. 02_19_075 (Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II.), č. 02_19_068 (Pregraduální vzdělávání II.) a č. 02_16_024 (Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II.) OPVVV.

Bližší informace o semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.