Seminář k výzvám č. 065 a 066 OPVVV

MŠMT pořádá v únoru 2019 seminář pro příjemce k výzvám č. 02_18_065 a 02_18_066 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 19. února 2019 v Praze seminář pro žadatele výzev č. 02_18_065 (Šablony pro SŠ a VOŠ II. – MRR) a č. 02_18_066 (Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VRR).

Seminář je určen výhradně pro prvožadatele – domovy mládeže, internáty a organizační složky státu.

Bližší informace o semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.