Seminář k výzvám č. 061 a 062 OPZ

MPSV pořádá 14. 12. 2016 seminář pro příjemce k výzvám č. 061 a 062 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá dne 14. prosince 2016 v Praze seminář pro žadatele k výzvám č. 061 (Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu) a 062 (Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze) Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace o semináři naleznete na webových stránkách ministerstva zde.