Seminář k výzvám č. 058 a 117 OPZ

MPSV pořádá dne 10. 4. 2018 seminář pro příjemce k výzvám č. 058 a 117 OPZ zaměřený na ZoR a ŽoP.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá dne 10. dubna 2018 v Praze seminář pro příjemce výzev č. 058 (Výzva pro územní samosprávné celky – obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) a č. 117 (Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha) Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem semináře je poskytnout příjemcům z výzev č. 058 a č. 117 informace nezbytné k úspěšnému vypracování zpráv o realizaci (ZoR) a žádostí o platbu (ŽoP).

Bližší informace o semináři naleznete na stránkách ministerstva zde.