Seminář k výzvám č. 027 a 028 OPZ

MPSV pořádá dne 16. 6. 2017 seminář pro příjemce k výzvám č. 027 a 028 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá dne 16. června 2017 v Praze seminář pro příjemce výzev č. 027 (Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 – méně rozvinuté regiony) a č. 028 (Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 – Praha) Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace o semináři naleznete na webových stránkách ministerstva zde.