Seminář k výzvám č. 027, 028, 050 a 051 OPZ

MPSV pořádá dne 1. 3. 2018 seminář pro příjemce k výzvám č. 027 a 028 OPZ a výzvám č. 050 a 051 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá dne 1. března 2018 v Praze seminář pro příjemce výzev č. 027 (Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 – méně rozvinuté regiony), č. 028 (Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 – Praha), č. 050 (Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů – méně rozvinuté regiony) a č. 051 (Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů – Praha) Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace o semináři naleznete na stránkách ministerstva zde.