Seminář k SC 4.1 IROP pro MAS

MMR pořádá dne 11. 9. 2017 seminář pro zástupce MAS ke specifickému cíli 4.1 IROP.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR pořádá dne 11. září 2017 v Praze seminář pro zástupce Místních akčních skupin ke specifickému cíli 4.1 IROP.

Seminář je určen pro zástupce MAS, které mají již schválené strategie CLLD, vyhlašovaly nebo aktuálně vyhlašují výzvy.

Bližší informace o semináři včetně programu a registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.