Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 (Žďársko)

AOPK ČR pořádá dne 23. 5. 2019 seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 – Voda v krajině v regionu Žďárska.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 23. května 2019 ve Žďáru nad Sázavou seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020Voda v krajině v regionu Žďárska.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.