Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 (Praha)

AOPK ČR pořádá v březnu 2020 seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 19. března 2020 v Praze seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.