Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 (Pardubice)

AOPK ČR pořádá v říjnu 2020 seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 6. října 2020 v Pardubicích seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.