Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 (Beskydy)

AOPK ČR pořádá v září 2019 seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 5. září 2019 v Rožnově pod Radhoštěm seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.