Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020

AOPK ČR pořádá dne 6. 12. 2018 seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 6. prosince 2018 v Havlíčkově Brodě seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.