Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020

AOPK ČR pořádá dne 28. 3. 2019 seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 28. března 2019 v Havlíčkově Brodě seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.