Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020

AOPK ČR pořádá dne 2. 4. 2019 seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 2. dubna 2019 v Pardubicích seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Seminář je určen pro všechny potenciální žadatele působící na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.