Seminář Jak na ex-post monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů

SFŽP a MŽP pořádají v říjnu 2020 tři semináře pro příjemce dotací z OPŽP – prioritní osy 1.

Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí pořádají ve dnech 8. října 2020 v Brně, 12. října 2020 v Praze a 19. října 2020 v Praze seminář Jak na ex-post monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů v Operačním programu Životní prostředí.

Vstup na semináře je zdarma.

Bližší informace o seminářích jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.