Seminář ITI PMO pro základní a mateřské školy (13.6.2016)

Dne 13. června 2016 proběhne v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje seminář pro základní a mateřské školy k plánované výzvě Integrovaného regionálního operačního programu v rámci specifického cíle 2.4.

Seminář je určen pro základní a mateřské školy spadající do území ITI PMO (Integrovaná územní investice Pražské metropolitní oblasti).

Seminář povede Ing. Lenka Kriegischová z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, jež je nositelem aktivit ITI Pražské metropolitní oblasti.

Bližší informace o místě a času konání naleznete v této pozvánce.

Pokud se chcete semináře zúčastnit, registrujte se prosím nejpozději do 6. června 2016 na e-mailové adrese Bc. Petry Sovišové sovisova@kr-s.cz.