Seminář Ex-post monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů

SFŽP a MŽP pořádají v lednu 2020 tři semináře pro příjemce dotací z OPŽP – prioritní osy 1.

Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí pořádají ve dnech 16. ledna 2020 v Praze, 23. ledna 2020 v Brně a 30. ledna 2020 v Praze seminář Ex-post monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů v Operačním programu Životní prostředí.

Semináře jsou určeny pro příjemce dotací z OPŽP.

Vstup na semináře je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.