Schválení Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) Evropskou komisí

Programový dokument OPTAK na období 2021-2027 byl oficiálně schválen Evropskou komisí.

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) na období 2021-2027 byl oficiálně schválen Evropskou.

Cílem OPTAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem, rozvoj klíčových dovedností či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice.

Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliard korun.

První výzvy vyhlásí MPO v průběhu tohoto léta. Žádat o podporu z programu budou moci podniky z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Bližší informace včetně programového dokumentu OPTAK naleznete na stránkách ministerstva zde.